Seminars
 
The Large Scale Universe
 
Location
Asociació Astronòmica de Sant Cugat - Casa de la Cultura de Sant Cugat (Sant Cugat, Barcelona)
Date
00/00/0000 - 18/05/2012
 
El coneixement de l?Univers com un tot, el seu origen, les lleis que obeeix, la seva forma i les seves dimension, la seva evolució, el seu futur han intrigat desde sempre l?ésser humà.

En aquesta presentació, després de fer un repàs a la història dels grans científics que han treballat en el tema, intentarem donar respostes que es puguin entendre a aquestes grans questions: Que és l?Univers? D?on ve? És finit o bé infinit? Quina forma té? Com evoluciona? Quin será possiblem ... [NOT TRANSLATED]
Generalitat de CatalunyaUniversitat de BarcelonaUniversitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Politècnica de CatalunyaConsejo Superior de Investigaciones CientíficasCentres de Recerca de Catalunya