News
 
(Català) L’Institut del Telescopi Espacial Hubble dels EUA instal·la un telescopi a l’Observatori Astronòmic del Montsec [NOT TRANSLATED]
13/12/2012
 
- El telescopi és part del projecte XO, que té com a objectiu trobar exoplanetes gegants al voltant d'estrelles brillants
- L'OAdM va ser escollit per tal de cobrir diverses longituds geogràfiques i així poder observar candidats a exoplanetes de manera gairebé contínua Barcelona - 04.12.2012 L'Institut del Telescopi Espacial (Space Telescope Science Institute - STScI), institut científic que controla i gestiona les operacions del telescopi Hubble, ha triat l'Observatori Astronòmic del Montsec per instal·lar l'instrument XO, un telescopi que té com a objectiu trobar planetes extrasolars gegants al voltant d'estrelles brillants, utilitzant el mètode de trànsits. El projecte XO va sorgir de la col·laboració entre científics del STScI i diverses institucions a nivell mundial, entre les quals s'inclouen l'Institut d'Astrofísica de Canàries i, recentment, l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) i la Fundació Observatori Astronòmic de Catalunya Esteve Duran (FOED). Des de la instal·lació del primer telescopi a Hawaii el 2003, l'objectiu primordial del projecte XO no és només la cerca i detecció d'exoplanetes gegants, sinó també la seva millor comprensió mitjançant les mesures de les seves masses i diàmetres. L'instrument XO està composat bàsicament de dos teleobjectius Canon EF200 de 200 mm de distància focal i, fins ara, ha aconseguit detectar cinc nous planetes extrasolars, des de que es va fabricar el primer prototip fa gairebé una dècada. A l'era dels grans telescopis, és curiós que la cerca de planetes extrasolars es faci amb petites instal·lacions com XO, però que són altament especialitzades i eficients. Ara bé, per tal de cobrir diverses longituds geogràfiques i observar objectes de manera gairebé contínua, el STScI va instal·lar durant el mes de juliol del 2012 un telescopi a l'Observatori del Teide, Tenerife, Illes Canàries. Una segona unitat de XO s'instal·la aquesta setmana al Montsec, regió que gaudeix d'una molt baixa contaminació lumínica així com condicions meteorològiques favorables, la qual cosa fan de l'OAdM un lloc excel·lent per a la posada en marxa d'aquest projecte. El muntatge del telescopi XO a l'OAdM, realitzat per un equip d'enginyers i científics especialitzats del STScI, ha començat el 26 de novembre amb data prevista de finalització pel divendres, 30 de novembre. El telescopi començarà a prendre imatges un cop acabades la fase d'instal·lació i la posada en marxa de l'instrument. Figura 2: Teleobjectius Canon EF200 de 200mm i detectors CCD, utilizats a una unitat XO. Instruments de l’Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM) L'Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM) està situat a 1570m d’alçada a la serra del Montsec, a uns 50 quilòmetres al sud dels Pirineus centrals i 50 quilòmetres al nord de la ciutat de Lleida, Catalunya. L'Observatori allotja el telescopi Joan Oró (TJO-OAdM), de 0.8 m de diàmetre, que treballa sota un control completament robòtic. Les característiques del telescopi i la seva mida fan que sigui un instrument singular i únic en comparació amb altres telescopis actualment en funcionament. El telescopi està equipat amb dos instruments: Meià (Medium-format Efficient Imager for Astronomy) i ARES (Astronomical mid-Resolution Spectrograph). Meià i ARES es dediquen a la recol·lecció de dades fotomètriques i espectroscòpiques, respectivament. A més del Telescopi Joan Oró, l'OAdM allotja altres instal·lacions científiques, com són:
- El Telescopi Fabra-ROA al Montsec (TFRM), de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i el Reial Observatori de l'Armada.
- Una càmera all-sky per a la detecció de meteors i bòlids.
- Una estació per mesurar la contaminació de l’aire, del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
- Una estació del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC, Generalitat de Catalunya), un dels nodes existents a Catalunya per a la informació meteorològica. Figura 3: El OAdM allotja el telescopi Fabra-ROA (a l’esquerra) i el telescopi Joan Oró (centre), entre altres instal·lacions. Crèdit: E. Herrero (ICE, CSIC-IEEC). Informació de Contacto IGNASI RIBAS Institut de Ciències de l’Espai, ICE (CSIC/IEEC) Email: ribas@ieec.cat Tel: +34.93.581.43.71 ENRIQUE GARCÍA-MELENDO Fundació Observatori Astronòmic de Catalunya Esteve Duran (FOED) Email. egm@ice.cat, duranobs@astrogea.org FRANCESC VILARDELL Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) Email. vilardell@ieec.cat Tel. +34 93 586 87 83 [NOT TRANSLATED]
Generalitat de CatalunyaUniversitat de BarcelonaUniversitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Politècnica de CatalunyaConsejo Superior de Investigaciones CientíficasCentres de Recerca de Catalunya