News
 
El Dark Energy Survey completa l’adquisició de dades de sis anys
09/01/2019
 
El periode d’adquisició de dades científiques per a cartografiar amb un nivell de detall sense precedents una vuitena part del cel just ha acabat, tot i que el treball per a aprendre més sobre l’expansió accelerada de l’univers tot just acaba de començar.

Barcelona/Madrid 8 de Gener de 2019,

Després d’explorar en profunditat una cuarta part del cel austral durant sis anys i catalogar centenars de milions de galàxies distants, el Dark Energy Survey (DES) finalitza la presa de dades el dia 9 de Gener.

El projecte es una col·laboració internacional que va començar a cartografiar una regió del cel de 5000 graus quadrats el 31 d’Agost de 2013, amb l’objectiu d’entendre la natura de l’energía fosca, la misteriosa força que està accelerant l’expansió de l’univers. Els científics de DES han pres dades durant 758 nits al llarg de sis anys utilitzant l’instrument DECam (Dark Energy Camera), una càmera digital de 520 Megapixels financiada pel Departament de Energia (DoE) dels E.E.U.U. y el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats d’Espanya, entre d’altres organismes internacionals. Investigadors del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), l’Institut de Ciències de l'Espai (ICE-CSIC)/Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), l’Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) y l’Institut de Física Teórica (UAM-CSIC) integren la contribució espanyola al projecte, DES-Spain. La càmara està montada en el telescopi Blanco, de 4 metres, situat al Observatorio Interamericà de Cerro Tololo, ens els Andes Xilens, i que pertany a la National Science Foundation dels E.E.U.U. La col·laboració DES-Spain va tenir un paper destacat en la construcció de DECam, ja que fou responsable del disseny, verificació, construcció i instal·lació de la major part de la electrónica de lectura.

Durant totes aquestes nits, els científics han acumulat dades de més de 300 milions de galàxies distants. Més de 400 científics de 26 institucions de tot el món contribueixen a l’execució d’aquest projecte, que està liderat per Fermila (Fermi National Accelerator Laboratory) del DoE. La col·laboració ha produït ja més de 200 articles científics, y en publicarà molts més.

DES és un dels cartografiats més sensibles y exhaustius que s’han realitzat mai. DECam és capaç de veure la llum de galàxies a miles de milions d’anys llum i amb una qualitat sense precedents.

El cartografiat ha generat 50 Terabytes d’informació (és a dir, 50 milions de Megabytes) durant els sis anys d’operació. Aquestes dades s’emmagatzemen al National Center for Supercomputing Applications (NCSA), ubicat a la Universitat de Illinois a Urbana-Champaign.

Ara, l’activitat central de la col·laboració es concentrarà en l’anàlisi de les dades. DES ja ha publicat una sèrie complerta d’articles científics basats en les dades preses durant el primer any, i els científics estan centrats ara mateix en l’anàlisi del ric conjunt de dades ja catalogades dels tres primers anys de campanya, cercant noves pistes sobre la naturalesa de l’energia fosca. “Des és el primer gran cartografiats de galàxies que estudiarà en detall les propietats les propietats de la matèria fosca. Ha estat un gran èxit haver recollit una quantitat tan enorme y precisa de dades. Ara queda analitzar-los.  Potser continguin el senyal d’algún descobriment important.” diu Eusebio Sánchez, l’investigador responsable de DES al CIEMAT.  Per la seva banda, Enrique Gaztañaga, el investigador responsable de DES al ICE-CSIC/IEEC afegeix que “DES-Spain va ser la primera col·laboració internacional al fundar DES fa més de 15 anys. En aquest temps hem tingut la oportunitat de guanyar experiència en aspectes molt diferents en un projecte de primera línea internacional. Aquests inclouen la instrumentació, organizació, financiació i ciència. Va ser el nostre primer projecte junts i ha estat la llavor per la que l’equip de DES-Spain hagi estat capaç d’ abordar nous reptes. Iniciar i inclús liderar altres projectes igualment ambiciosos, com són EUCLID (euclid-ec.org) , PAUS (pausurvey.org) o DESI (desi.lbl.org)”.

La col·laboració DES continuarà publicant resultats científics a partir de les dades emmagatzemades. Els científics han presentat els resultats més recents en una sessió especial celebrada en la reunió d’hivern de la American Astronomical Society a Seattle, el 8 de Gener. DES també organitza un esdeveniment interactiu de les 23Ñ30 a les 00Ñ30 de la matinada del 9 and 10 de Gener al stand de NOAO a la sala d’exposicions principal de la reunió del AAS que inclou una connexió directa amb l’observatori, on els científics es preparen per a una darrera nit d’observació.

Alguns dels resultats científics més destacats obtinguts per DES fins ara són: “Amb l’anàlisi de només una cinquena part de les dades, DES ja ha aconseguit alguna de les les mesures cosmològiques més precises fetes fins ara. Amb l’anàlisi de totes les dades en els propers anys, DES sotmetrà el model cosmològic en vigor -que assumeix que l’energia fosca és deguda a la constant cosmològica proposada y després descartada per Einstein- al test més dur al que mai s’ha enfrontat.” indica Ramon Miquel, investigador principal de DES a l’IFAE. Per la seva banda Juan García-Bellido, investigador principal de DES al IFT-UAM/CSIC, considera que “És emocionant haver pogut participar, gràcies a DESCam, en un descobriment com el de la Kilonova, que va iniciar una nova era, la de l’Astronomia Multimissatger, y que ha permès determinar de forma independent el ritme d’expansió de l’Univers”.

Recentment, DES ha publicat els seus primers resultats cosmològics basats en supernovas (207 d’elles amb seguiment espectroscòpic dels primers tres anys de dades), utilitzant un mètode que va proporcionar la primera evidència de la acceleració cósmica fa ja 20 anys (http://adsabs.harvard.edu/abs/2018arXiv181102374D). Molts nous resultats cosmològics, més exhaustius i precises, es publicaran en els propers anys.

Els científics de DES-Spain han tingut i tenen un paper molt destacat en l’anàlisi de les dades. En els resultats cosmològics obtinguts fins avui, investigadors de l’IFAE han estat líders en la determinació de la distància a les galàxies, que és un element essencial per poder interpretar les observacions realitzades, així com en l’estudi de les correlacions entre les posicions de les galàxies properes i la forma de les galàxies llunyanes. L’ICE-CSIC/IEEC ha participat en la creació de mapes de matèria fosca, les simulacions i l’estudi d’agrupament de galàxies. El IFT-UAM/CSIC ha construït catàlegs sintètics per a l’estudi d’errors sistemàtics i matrius de covariança. El CIEMAT ha estat una de les institucions responsables de la construcció dels catàlegs de galàxies i de l’estudi de l’agrupament de les mateixes, una de les proves utilitzades per a obtenir els resultats cosmològics.

La tasca d’acumular tal cuantitat de dades no és petita. Al llarg del cartografiat, es van necessitar centenars de científics per a que operessin els instruments durant varies nits, per torns, amb l’ajuda dels tècnics de l’observatori. Per a organitzar aquest esforç, DES va adoptar alguns dels mètodes utilitzats en els experiments de física de partícules, en els que tota persona que treballa en l’experiment colabora d’alguna manera en la seva operació.
 
DECam romandrà montada en el telescopi Blanco de Cerro Tololo durant 5 o 10 anys més, i continuarà sent un instrument de gran utilitat per a col·laboracions de tot el món.

La col·laboració DES es centrarà ara en la producció de nous resultats utilitzant els 6 anys de dades, incloent noves observacions sobre la energia fosca. Tot i que una era acabi per a DES, la següent fase de l’exploració no ha fet més que començar.
 
Podeu seguir l’actualitat de DES a http://www.darkenergysurvey.org, i també a Facebook, Twitter i Instagram.

El Dark Energy Survey és una col·laboració de més de 400 científics de 26 institucions en set paisos. Els fons per als projectes de DES han estat proporcionats per U.S. Department of Energy Office of Science, U.S. National Science Foundation, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, Science and Technology Facilities Council of the United Kingdom, Higher Education Funding Council for England, ETH Zurich for Switzerland, National Center for Supercomputing Applications at the University of Illinois at Urbana-Champaign, Kavli Institute of Cosmological Physics at the University of Chicago, Center for Cosmology and AstroParticle Physics at Ohio State University, Mitchell Institute for Fundamental Physics and Astronomy at Texas A&M University, Financiadora de Estudos e Projetos, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico and Ministério da Ciência e Tecnologia, Deutsche Forschungsgemeinschaft, i les institucions colaboradoes llistades a http://www.darkenergysurvey.org/collaboration.
 

Investigadors de contacte

IFAE  
Dr. Ramon Miquel, Director del IFAE y Profesor de Investigación ICREA
e-mail : ramon.miquel@ifae.es
 
ICE - CSIC & IEEC
Dr. Enrique Gaztañaga, Profesor de Investigación del CSIC
e-mail : gazta@ice.csic.es
 
CIEMAT
Dr. Eusebio Sánchez, Investigador Científico del CIEMAT
e-mail : eusebio.sanchez@ciemat.es
 
IFT-UAM/CSIC
Dr. Juan García-Bellido, Profesor de la UAM y miembro del IFT
e-mail : juan.garciabellido@uam.es

Contacte de premsa IEEC
Miquel Sureda, Science Wave for IEEC
e-mail : comunicacio@ieec.cat
Images credit: Fermilab

Links:
http://www.darkenergysurvey.org
https://www.ice.csic.es/es/content/82/des
http://www.ieec.cat/en/content/127/des-dark-energy-survey 
http://www.facebook.com/darkenergysurvey
http://www.twitter.com/theDESurvey
http://www.instagram.com/darkenergysurvey

Aquesta nota de premsa t’arriba a través de l’oficina de premsa de l’IEEC, en col·laboració amb DES-Spain. L'IEEC (Institut d'Estudis Espacials de Catalunya) és un institut de recerca dedicat a l'estudi de totes les àrees de l'espai i les ciències espacials, inclosa l'astrofísica, la cosmologia, les ciències planetàries, l'observació de la Terra i l'enginyeria espacial; i està integrat a la xarxa CERCA (Centres de Recerca de Catalunya). La seva missió és la promoció i coordinació de la investigació espacial i el desenvolupament tecnològic a Catalunya, en benefici de la societat en general. L'IEEC està integrat per quatre unitats: l'Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB - Universitat de Barcelona), el Centre d'Estudis i Recerca de l'Espai (CERES - Universitat Autònoma de Barcelona), el Grup de Recerca en Ciències i Tecnologies de l'Espai (CTE - Universitat Politècnica de Catalunya) i l’Institut de Ciències de l'Espai (ICE - Consejo Superior de Investigaciones Científicas). L'IEEC és un centre de recerca internacional altament qualificat, que produeix una gran quantitat de publicacions d'alt impacte i lidera projectes clau a nivell mundial. La divisió d'enginyeria de l’IEEC també desenvolupa instrumentació per a múltiples projectes terrestres i espacials, i té una àmplia experiència de treball amb la indústria aeroespacial i tecnològica en els sectors públic i privat.
 

Dark Energy Survey completes six-year mission

The period of collecting scientific data to map an eighth of the sky in unprecedented detail comes to its end, although work to learn more about the accelerated expansion of the Universe has just begun.

Barcelona/Madrid 8 January 2019,

After deeply scanning nearly a quarter of the southern skies for six years and cataloguing hundreds of millions of distant galaxies, the Dark Energy Survey (DES) finishes its data collection on 9 January.

The DES project is an international collaboration that began mapping a 5,000-square-degree area of the sky on 31 August 2013, in a quest to understand the nature of dark energy, the mysterious force that is accelerating the expansion of the universe. DES scientists have gathered data on 758 nights over six years, using the DECam (Dark Energy Camera), a 520-megapixel digital camera funded by the U.S. Department of Energy Office of Science (DoE) and the Science, Innovation and University Ministry of Spain, among other international organisations. The Spanish contribution to the project, DES-Spain, is integrated by researchers of CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), ICE-CSIC/IEEC (Institut de Ciències de l'Espai/Institut d'Estudis Espacials de Catalunya), IFAE (Institut de Física d'Altes Energies), and UAM-CSIC (Instituto de Física Teórica). The camera is mounted on the Blanco 4-meter telescope at the Cerro Tololo Inter-American Observatory in the Chilean Andes, and belongs to the US National Science Foundation. The DES-Spain collaboration had an outstanding contribution to the construction of DECam, being responsible for the design, verification, construction and installation of most of the electronic interface.

Over those nights, they recorded data from more than 300 million distant galaxies. More than 400 scientists from over 26 institutions around the world have been involved in the project, which is led by the U.S. Department of Energy’s Fermi National Accelerator Laboratory. The collaboration has already produced more than 200 academic papers, with more to come.

DES remains one of the most sensitive and comprehensive surveys of distant galaxies ever performed. The Dark Energy Camera is capable of seeing light from galaxies billions of light-years away and capturing it in unprecedented quality.

The survey generated 50 terabytes (i.e., 50 million megabytes) of data over its six observation seasons. That data is stored and analyzed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

Now, the work of analysing this data takes center stage. DES has already released a full range of academic papers based on its first year of data, and scientists are now diving into the rich seam of catalogued images from the first three years of data, looking for new clues to the nature of dark energy. “DES is the first major galaxy survey that will study the properties of dark energy in detail. It has been a great success to have collected this huge and accurate set of data, which now needs to be analysed. Perhaps it will reveal signs of important discoveries", says Eusebio Sánchez, the DES researcher responsible at CIEMAT. Enrique Gaztañaga, the DES researcher responsible at ICE (IEEC/CSIC) adds that "DES-Spain was the first international collaboration to found DES more than 15 years ago. During all this time we have had the opportunity to gain experience in very different aspects of a front-line international project. Such aspects include instrumentation, organisation, financing, and science. It was our first project together and it has been the base for the DES-Spain team to be able to tackle new challenges: start and even lead other equally ambitious projects, such as Euclid (euclid-ec.org), PAUS (pausurvey.org) or DESI (desi.lbl.org)”.

The DES collaboration continues to release scientific results from their storehouse of data, and scientists discussed recent results at a special session held at the American Astronomical Society’s winter meeting in Seattle, on 8 January. DES also hosted an interactive event from 23:30 to 00:30 in the night of 8 to 9 January at the NOAO booth in the main exhibit hall of the AAS meeting, featuring a live connection to the observatory in Chile as scientists prepared for the final night of data-taking.

Outstanding scientific results obtained by DES so far include: "Having analysed only one fifth of the data, DES has already achieved some of the most precise cosmological measurements to date. In the coming years, with the analysis of the full data set, DES will put the current cosmological model, which assumes that dark energy is due to the cosmological constant, proposed and then discarded by Einstein, to the toughest test ever", says Ramon Miquel, DES principal investigator at IFAE. Juan García-Bellido, DES principal investigator at IFT-UAM / CSIC, thinks that "It is exciting that, thanks to DECam, we have been able to participate in the discovery of a Kilonova, an event which opened the new era of Multimessenger Astronomy, and which has allowed us to independently determine the speed of the expansion of the Universe".

Recently, DES issued its first cosmology results based on supernovae (207 of them taken from the first three years of DES data), using a method that provided the first evidence for cosmic acceleration 20 years ago (http://adsabs.harvard.edu/abs/2018arXiv181102374D). Many new, more comprehensive, and accurate cosmological results on dark energy are expected within the next few years.
 
The DES-Spain scientists had and continue to have a very prominent role in the analysis of the data collected. With regards to the cosmological results obtained so far, IFAE researchers led the efforts in determining the distance to galaxies, which is an essential element to be able to interpret the observations made. They also led the study of the correlations between the positions of nearby galaxies and the shape of distant galaxies. ICE-CSIC / IEEC has participated in the mapping of dark matter, simulations, and the study of galaxy clusters. IFT-UAM / CSIC has built synthetic catalogues for the study of systematic errors and covariance matrices. CIEMAT has been one of the institutions responsible for the development of galaxy catalogues and for the study of galaxy clusters, one of the methods used to obtain the cosmological results.

The task of amassing such a comprehensive survey was no small feat. Throughout the survey, hundreds of scientists were called on to work the camera in nightly shifts supported by the staff of the observatory. To organize that effort, DES adopted some of the principles of high-energy physics experiments, in which everyone working on the experiment is involved in its operation in some way.

The Dark Energy Camera will remain mounted on the Blanco telescope at Cerro Tololo for another 5 to 10 years, and will continue being a very useful instrument for scientific collaborations around the world.

The DES collaboration will now focus on generating new results from its six years of data, including new insights into dark energy. With one era at an end, the next era of the Dark Energy Survey is just beginning.

DES news can be followed at http://www.darkenergysurvey.org, on Facebook, Twitter, and Instagram.

The Dark Energy Survey is a collaboration of more than 400 scientists from 26 institutions in seven countries. Funding for the DES Projects has been provided by the U.S. Department of Energy Office of Science, U.S. National Science Foundation, Ministry of Science, Innovation and Universities of Spain, Science and Technology Facilities Council of the United Kingdom, Higher Education Funding Council for England, ETH Zurich for Switzerland, National Center for Supercomputing Applications at the University of Illinois at Urbana-Champaign, Kavli Institute of Cosmological Physics at the University of Chicago, Center for Cosmology and AstroParticle Physics at Ohio State University, Mitchell Institute for Fundamental Physics and Astronomy at Texas A&M University, Financiadora de Estudos e Projetos, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico and Ministério da Ciência e Tecnologia, Deutsche Forschungsgemeinschaft, and the collaborating institutions in the Dark Energy Survey, the list of which can be found at http://www.darkenergysurvey.org/collaboration.
 

Contact researchers
ICE - CSIC & IEEC
Dr. Enrique Gaztañaga, CSIC Research Professor
e-mail : gazta@ice.csic.es

IFAE  
Dr. Ramon Miquel, IFAE director and ICREA Research Professor
e-mail : ramon.miquel@ifae.es
 
CIEMAT
Dr. Eusebio Sánchez, CIEMAT Scientific Researcher
e-mail : eusebio.sanchez@ciemat.es
 
IFT-UAM/CSIC
Dr. Juan García-Bellido, UAM Professor and IFT member

IEEC Public Information Office
Miquel Sureda, Science Wave for IEEC
e-mail : comunicacio@ieec.cat
Images credit: Fermilab

Links:
http://www.darkenergysurvey.org
https://www.ice.csic.es/es/content/82/des
http://www.ieec.cat/en/content/127/des-dark-energy-survey  
http://www.facebook.com/darkenergysurvey
http://www.twitter.com/theDESurvey
http://www.instagram.com/darkenergysurvey
 
This press release is being distributed by the communication office of IEEC in collaboration with DES-Spain. IEEC (Institut d’Estudis Espacials de Catalunya) is a research institute dedicated to the study of all areas of space and space sciences including astrophysics, cosmology, planetary sciences, Earth observation, and space engineering; and it is integrated in the CERCA network (Centres de Recerca de Catalunya). Its mission is the promotion and coordination of space research and technology development in Catalonia for the benefit of the broader society. IEEC is integrated by four units : Institute of Cosmos Sciences (ICCUB - Universitat de Barcelona), Center of Space Studies and Research (CERES - Universitat Autonoma de Barcelona), Research Group in Space Sciences and Technologies (CTE - Universitat Politècnica de Catalunya), Institute of Space Sciences (ICE - Consejo Superior de Investigaciones Científicas). IEEC is a highly ranked international research center producing a large number of high-impact publications; and it leads key world-class projects. IEEC’s engineering division also develops instrumentation for multiple ground-based and space-based projects, and has extensive experience in working with aerospace and technology in both the private and public sectors.
 
Attached Documents
Generalitat de CatalunyaUniversitat de BarcelonaUniversitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Politècnica de CatalunyaConsejo Superior de Investigaciones CientíficasCentres de Recerca de Catalunya