Announcements
 
CONVOCATORIA “GARANTIA JUVENIL” CSIC 2017 [NOT TRANSLATED]
13/06/2017
 
Places obertes a l’ICE:

Ref: C17_CAT_ICE_001

Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica, Enginyeria Aeronàutica, Enginyeria de Telecomunicacions.

Tasques: Desenvolupament de sistemes electrònics de control d’equips per a instrumentació espacial i nanosatèl·lits.

Ref: C17_CAT_ICE_002

Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica, Enginyeria Aeronàutica, Enginyeria de Telecomunicacions.

Tasques: Sistemes d’adquisició de dades, programació software de sistemes de mesura amb Labview/Matlab/altre i interfícies usuari.

Presentació de sol·licituds:

- Fins el 16 de juny.
- Realitzar la sol·licitud on-line a través de la web del CSIC (https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/36771) i enviar CV al correu electrònic ice@ice.csic.es indicant la referència del lloc sol·licitat [NOT TRANSLATED]
Generalitat de CatalunyaUniversitat de BarcelonaUniversitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Politècnica de CatalunyaConsejo Superior de Investigaciones CientíficasCentres de Recerca de Catalunya