Announcements
 
Capture the Moon with your phone and win a refracting telescope or a binoculars starter kit
15/07/2019
 
On the occasion of the 50th anniversary since the first humans set foot on the Moon, the Institute of Space Studies of Catalonia (IEEC) is launching a social media competition, inviting you to spot the Moon in the sky. The deadline for the social media competition has been extended to 31 August 2019.

*For Catalan or Spanish version, see below.

If you see the Moon in the sky, take a photo of it using your phone or camera. You have two options to share the image with us:  Make sure your privacy settings are such that we can see the photo.

From the 10 most liked images we receive, we will select two overall winners, judging by the creativity and quality of the photos. The first prize will be a refracting telescope 90/900 EQ2 SkyWatcher and the second prize a binocular starter kit ORION 10x50.

The competition runs from today until 31 August 2019. The winners will be announced in September and the prizes should be collected personally at IEEC’s Headquarters, in Barcelona. For more details, please check our competition terms and conditions below.

On 20 July 1969, at approximately 20:17:40 UTC, the Apollo Lunar Module Eagle landed at the site called Tranquility Base, in the south-western corner of the lunar lava-plain called Mare Tranquillitatis ("Sea of Tranquility"). “That’s one small step for [a] man, one giant leap for mankind.”, said Apollo 11 crewmember Commander Neil Armstrong. Landing on the Moon was a transformative moment for space exploration and scientific research, as well as for society at large.

Competition Terms and Conditions
 1. The competition is open to anyone having a valid Twitter or Facebook account that belongs to them and respects the platforms’ rules.
 2. To participate in the competition, you must take your own photo of the Moon using a phone or camera and share it on social media using one of the following methods:
 3. Make sure your privacy settings are such that we can see the photo. 
 4. You cannot use other people’s photos. Participants have the sole responsible for respecting copyright law.
 5. By sharing the photos in this way, you give IEEC the right to use the image in its promotional channels and mention your name when announcing the winner.
 6. The winners will be contacted via Twitter or Facebook. Please be sure to follow our  Facebook page and Twitter account, so we can easily contact you.
 7. If we do not receive a reply from the winners within 7 days, we will proceed with contacting the runner ups. Winners must collect their prizes from IEEC’s Headquarters in Barcelona.
 8. IEEC reserves the right to change the competition terms at any time.
 9. The decision of IEEC is final.
 10. The competition is in no way sponsored, endorsed, administered by or associated with  Facebook or Twitter.
 11. Users must obey the rules of the social media platforms at all times.
 12. Any personal information shared with us during this competition will be used for the sole purpose of the contest.


Amb motiu del 50è aniversari de l'arribada dels primers homes a la Lluna, l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) convoca un concurs a través de la xarxes socials en què es convida a observar la Lluna al cel. El termini per participar en el concurs a través de les xarxes socials s’ha estès fins el 31 d’agost de 2019.

Si veus la Lluna al cel, fes-li una foto amb el teu telèfon o càmera. Tens dues opcions per compartir la imatge amb nosaltres:
 • Vés a la nostra pàgina de Facebook, fes clic a «M'agrada» i a «Seguir», i publica la imatge a la nostra pàgina o al teu compte utilitzant el hashtag #IEECspace i etiquetant la nostra pàgina de Facebook @IEECspace.
 • Vés al nostre compte de Twitter, fes clic a «Seguir» i comparteix-la utilitzant el hashtag #IEECspace i etiquetant el nostre compte de Twitter @IEEC_space.
Assegura't que la configuració de privacitat sigui tal que puguem veure-les.

De les 10 millors imatges que rebem, seleccionarem dos guanyadors a jutjar per la creativitat i la qualitat de les fotos. El primer premi será un telescopi refractor 90/900 EQ2 SkyWatcher i el segon un kit d’iniciació binocular ORION 10x50.

El concurs estarà obert fins al 31 d’agost de 2019. Els guanyadors s’anunciaran durant el mes de setembre i els premis hauran de recollir-se de manera presencial a la seu de l’IEEC a Barcelona. Per a més detalls, consulta les nostres bases del concurs a continuació.

El 20 de juliol de 1969, aproximadament a les 20:17:40 UTC, el Mòdul Lunar «Eagle» de l'Apolo va allunar en el lloc anomenat Base de la Tranquil·litat, al cantó sud-oest de la plana de lava lunar anomenada Mare Tranquillitatis («Mar de la Tranquil·litat»). «És un petit pas per a [l’] home, però un gran salt per a la humanitat», va dir el comandant de la tripulació de l'Apol·lo 11, Neil Armstrong. L’arribada a la Lluna va ser un moment transformador per a l'exploració espacial i la investigació científica, així com per a la societat en general.

Termes i condicions del concurs
 1. El concurs està obert a qualsevol persona que tingui un compte vàlid a Twitter o Facebook que li pertanyi i que respecti les normes de la plataforma.
 2. Per participar al concurs, has de fer la teva pròpia foto de la Lluna mitjançant un telèfon o una càmera, i compartir-la a les xarxes socials utilitzant un dels següents mètodes:
  • Vés a la nostra pàgina de Facebook, fes clic a M'agrada i a Seguir, i publica la imatge a la nostra pàgina o al teu compte utilitzant el hashtag #IEECspace i etiqueta la nostra pàgina de Facebook @IEECspace.
  • Vés al nostre compte de Twitter, fes clic a Seguir i comparteix-la utilitzant el hashtag #IEECspace i etiqueta el nostre compte de Twitter @IEEC_space.
 3. Assegura't que la configuració de privacitat sigui tal que puguem veure-la.
 4. No pots utilizar fotos d'altres persones. Els participants són els únics responsables de respectar la llei de drets d'autor.
 5. En compartir les fotos d'aquesta manera, dones a l’IEEC el dret a utilitzar la imatge en els seus canals promocionals i a esmentar el teu nom en l’anunci del guanyador.
 6. Es contactarà als guanyadors a través de Twitter o Facebook. Assegura't de seguir la nostra pàgina de Facebook i el nostre compte de Twitter, per tal que puguem posar-nos en contacte amb tu fàcilment.
 7. Si no rebem una resposta dels guanyadors en un termini de 7 dies, contactarem els finalistes. Els premis hauran de recollir-se de manera presencial a la seu de l’IEEC a Barcelona.
 8. L’IEEC es reserva el dret a modificar les bases del concurs en qualsevol moment.
 9. La decisió de l'IEEC és inapel·lable.
 10. El concurs no està patrocinat, avalat, administrat o associat amb Facebook ni Twitter.
 11. Els usuaris han d'obeir les normes de les plataformes de les xarxes socials en tot moment.
 12. Qualsevol informació personal compartida amb nosaltres durant aquest concurs es s’utilitzarà amb l'únic propòsit del concurs.


Con motivo del 50º aniversario de la llegada de los primeros hombres a la Luna, el Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) convoca un concurso a través de la redes sociales en el que se invita a observar la Luna en el cielo. El plazo para participar en el concurso a través de las redes sociales se ha extendido hasta el 31 de agosto de 2019.

Si ves la Luna en el cielo, hazle una foto con tu teléfono o cámara. Tienes dos opciones para compartir la imagen con nosotros: 
 • Ve a nuestra página de Facebook, haz clice en «Me gusta» y «Seguir», y publica la imagen en nuestra página o en tu cuenta usando el hashtag #IEECspace y etiquetando nuestra página de Facebook @IEECspace.
 • Ve a nuestra cuenta de Twitter, haz clic en «Seguir» y comparte la foto usando el hashtag #IEECspace y etiquetando nuestra cuenta de Twitter @IEEC_space

Asegúrate de que tu configuración de privacidad sea tal que podamos ver la foto.

De las 10 mejores imágenes que recibamos, seleccionaremos dos ganadores, a juzgar por la creatividad y la calidad de las fotos. El primer premio será un telescopio refractor 90/900 EQ2 SkyWatcher y el segundo un kit de inciación binocular ORION 10x50.

El concurso estará abierto hasta el 31 de agosto de 2019. Los ganadores se anunciarán durante el mes de septiembre y los premios deberán recogerse de manera presencial en la sede del IEEC, en Barcelona. Para más detalles, consulta nuestras bases del concurso a continuación.

El 20 de julio de 1969, aproximadamente a las 20:17:40 UTC, el Módulo Lunar «Eagle» del Apolo alunizó en el sitio llamado Base de la Tranquilidad, en la esquina suroeste de la llanura de lava lunar llamada Mare Tranquillitatis («Mar de la Tranquilidad»). «Es un pequeño paso para [el] hombre, pero un gran salto para la humanidad», dijo el comandante de la tripulación del Apolo 11, Neil Armstrong. La llegada a la Luna fue un momento transformador para la exploración espacial y la investigación científica, así como para la sociedad en general.

Términos y condiciones del concurso
 1. El concurso está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta válida en Twitter o Facebook que le pertenezca y que respete las normas de la plataforma.
 2. Para participar en el concurso, debes hacer tu propia foto de la Luna usando un teléfono o una cámara, y compartirla en las redes sociales usando uno de los siguientes métodos:
 • Ve a nuestra página de Facebook, pulsa «Me gusta» y «Seguir», y publica la imagen en nuestra página o en tu cuenta usando el hashtag #IEECspace y etiquetando nuestra página de Facebook @IEECspace.
 • Ve a nuestra cuenta de Twitter, haz clic en «Seguir» y comparte la foto usando el hashtag #IEECspace y etiquetando nuestra cuenta de Twitter @IEEC_space.
 1. Asegúrate de que tu configuración de privacidad sea tal que podamos ver la foto. 
 2. No puedes usar las fotos de otras personas. Los participantes son los únicos responsables de respetar la ley de derechos de autor.
 3. Al compartir las fotos de esta manera, das al IEEC el derecho a usar la imagen en sus canales promocionales y mencionar tu nombre al anunciar al ganador.
 4. Se contactará a los ganadores a través de Twitter o Facebook. Asegúrate de seguir nuestra página de Facebook y nuestra cuenta de Twitter, para que podamos ponernos en contacto contigo fácilmente.
 5. Si no recibimos una respuesta de los ganadores en un plazo de 7 días, procederemos a contactar con los finalistas. Los premios deberán recogerse de manera presencial en la sede del IEEC, en Barcelona.
 6. El IEEC se reserva el derecho a modificar las bases del concurso en cualquier momento.
 7. La decisión del IEEC es inapelable.
 8. El concurso no está patrocinado, avalado, administrado o asociado con Facebook o Twitter.
 9. Los usuarios deben obedecer las reglas de las plataformas de medios sociales en todo momento.
 10. Cualquier información personal compartida con nosotros durante este concurso se utilizará para el único propósito del concurso.

 
 
Attached Documents
Generalitat de CatalunyaUniversitat de BarcelonaUniversitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Politècnica de CatalunyaConsejo Superior de Investigaciones CientíficasCentres de Recerca de Catalunya